Світлана Луцак "Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу"
          Луцак С. М. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української літератури межі ХІХ – ХХ століть) : [монографія] / Світлана Луцак ; [наук. ред. Р. Т. Гром’як]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 400 с. – іл.Н а у к о в и й    р е д а к т о р:
доктор філологічних наук, професор Гром’як Роман Теодорович, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Р е ц е н з е н т и:
• доктор філологічних наук, професор Бернадська Ніна Іванівна, професор кафедри теорії літератури та компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
• доктор філологічних наук, професор Бунчук Борис Іванович, професор кафедри української літератури, декан філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
•  доктор філологічних наук, професор Соловей (Гончарик) Елеонора Степанівна, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Д р у к у є т ь с я    з а    р е к о м е н д а ц і є ю    в ч е н и х    р а д :
• Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
(протокол № 9 від 27 квітня 2010 року);
• Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника  (протокол № 4
від 27 квітня 2010 року).


          У монографії на підставі ідей творця теорії домінанти фізіолога-філософа О. Ухтомського про загальнонауковий феномен домінанти, який охоплює собою царину і мисленнєвої, і комунікативної діяльності людини, вибудувано концепцію художньої домінанти як головного ментального осердя, здатного синергетично структурувати динаміку народження, а також поетикального і рецептивно-комунікативного буття всіх компонентів художньо-естетичного матеріалу. Ключові закономірності динамічної рівноваги складників формозмісту літературного твору, від якої залежить естетичний ефект, увиразнено шляхом практичного використання трансдисциплінарної концепції золотого перетину.


ISBN 978-966-2988-21-5

© Світлана Луцак, 2010
© «Фоліант», 2010


Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Методологічні засади застосування концепту художньої домі­нанти в сучасному літературознавстві

1.1. Епістемологічні передумови перегляду категоріального статусу домі­нан­ти за синергетичною парадигмою
1.2. Перспективи міждисциплінарного моделювання художньо-комунікативної сфери крізь призму домінанти
1.3. Ефективність дуально-єдиного принципу домінанти у дослідженні зако­но­мірностей самоорганізації художньо-естетичної цілісності
1.4. Домінанта конвергентності як синергетична модель формоутворення пе­рехідних явищ


РОЗДІЛ 2. «Дійсність ↔ домінанта ↔ мистецько-образний простір»: за­кономірності моделювання цілісності художнього світу

2.1. Художня домінанта як важливий естетико-літературознавчий концепт, по­кликаний уявнювати феномен словесного мистецтва і креативного процесу
2.2.  Вектори дослідження сутності художньо-творчої дії за допомогою кон­цепту домінанти

2.2.1.  Закономірності осягання буття письменником у креативному про­цесі
2.2.2.  Когнітивне моделювання в слові цілісності художнього світу: гно­сеологічно-ментальний, антропологічний, культурно-національний, семіотичний і нейропсихологічний аспекти
2.2.3.  Динаміка креативної дії як синергетичний процес структуруван­ня компонентів художньо-естетичного матеріалу

2.3. Інтенційна множинність концепту домінанти – істотна підстава пояснення специфіки художньо-естетичних явищ способом актуалізації проблеми їх внутрішньої межовості


РОЗДІЛ 3. «Письменник ↔ домінанта ↔ читач»: динаміка рецептивно-комунікативного процесу

3.1. Органічна єдність – домінантна «логіка» синергетичного моделювання естетичного сприйняття

3.1.1. Феномен художньої цілісності як головного медіатора естетичного діалогу
3.1.2.  Закономірності динамічного центрування ключових знаків автор­ської стратегії у різних рівнях рецептивно-комунікативної партитури художнього твору

3.2. Актуалізація енергії естетичного поля – вирішальний чинник рецептивно-комунікативної взаємодії суб’єктів творчого процесу

3.2.1.  Зворотно-поступальний характер сприймання як конструктивний принцип художньо-естетичного процесу
3.2.2.  Домінування операції зіпротиставлення в процесі формування естетичної оцінки художніх явищ


РОЗДІЛ 4. Використання концепту домінанти для розгляду специфіки наукового наративу

4.1. Осягнення культурологічного виміру гуманітаристики

4.1.1.  Світоглядні проекції художньої і наукової спадщини І.  Франка: за книгою В. Мазепи «Культуроцентризм світогляду Івана Франка» (К., 2004)
4.1.2.  Домінанта національного у маловідомій віршознавчій праці С. Гординського (Мюнхен, 1947)
4.1.3.  Міста рідного краю як «мовчазні» речники епохи у книзі літератур­но-критичних нарисів
Р. Гром’яка «Культура. Політика. Інтеліґенція. Публіцистика літературознавця» (Тернопіль, 2009)


4.2. Встановлення дослідницьких домінант у деяких наукових монографічних працях

4.2.1.  Акцентування ключової для творчого контакту діалектики відштов­хування / притягання в книзі Р. Піхманця «Іван Франко і Василь Стефаник: взаємини на тлі доби» (Івано-Франківськ, 2009)
4.2.2.  Важливість поліметодологічного наукового студіювання розмаїття суб’єктної структури ліричного наративу: за книгою М.  Ткачука «Лірика Івана Франка» (Тернопіль, 2006)
4.2.3.  Розгляд І. Козликом художньої домінанти філософської лірики ме­тодом встановлення семіотичної функції жанру (Івано-Франківськ, 2007)

4.3. Окремі спроби літературознавчого моделювання стрижневих рис науко­вого доробку

4.3.1.  Аналіз факту самоокреслення ключових векторів діяльності в структурі книги: за збірником праць С.  Хороба «Літературно-мистецькі знаки життя» (Івано-Франківськ, 2009)
4.3.2.  Апокрифічні контури єдиного тексту творчості І. Франка: за книгою Я. Мельник «Іван Франко й biblia apocrypha» (Львів, 2006)
4.3.3.  Динамізм як домінантна категорія у літературознавчих працях Р. Гром’яка

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу


         
                         Перший форзац                                   Другий форзац
   Хто бажає придбати примірник книги Світлани Луцак "Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу", телефонуйте авторові!
(067) 49-64-987

    Або пишіть на електронну пошту siriuswhite22@gmail.com (адміністрація сайту).
Категорія: Наукова література | Додав: Sirius (07.07.2010) | Автор: С. М. Луцак Переглядів:1429 | Коментарі: 1 | Теги: домінанта | Рейтинг: 5.0/36
Всього коментарів: 1
1 Sirius   (19.07.2010 16:54:11)
Новий підхід до аналізу відомих творів класиків української літератури не може не захоплювати. Навіть у ХХІ столітті нам важко зрозуміти закономірності процесу мислення. А художнє мислення - ще складніше. Тільки справжній науковець зможе систематизувати розмаїття ідей і їх реалізацій у певному літературному процесі. Більшості ніколи навіть на думку не спадало зробити золотий перетин тексту. А виявляється, що у багатьох літературних шедеврах ключові рядки і є золотим перетином. Погоджуватись із такими припущеннями чи ні - справа кожного. Монографія логічно продумана до найменших деталей, і у цьому її найбільша цінність (думка суб'єктивна).

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]Онлайн: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Хто був на сайті сьогодні
Використання матеріалів дозволяється при посиланні на horol.info
© Майструк Є. 2010 - 2019